Part Number Making Type PC
(mW)
IC
(mA)
VCBO
(V)
VCEO
(V)
VCE(sat)
(V)
Ft
(MHz)
Package PDF
2SC1815 - PNP 400 150 60 50 0.25 80 TO-92 下載
2SC1815 HF PNP 350 150 60 50 0.25 80 SOT-23
2SA1015 - PNP 400 -150 -80 -50 -0.3 80 TO-92 下載
2SA1015 BA PNP 350 -150 -80 -50 -0.3 80 SOT-23
2SC945 - NPN 400 150 60 50 0.3 150 TO-92
2SC945 CR NPN 350 150 60 50 0.3 150 SOT-23
S9012 - PNP 600 -500 -40 -20 -0.6 150 TO-92 下載
S9012 2T1 PNP 350 -500 -40 -20 -0.6 150 SOT-23 下載
S9013 - NPN 600 500 40 20 0.6 150 TO-92 下載
S9013 J3 NPN 350 500 40 20 0.6 150 SOT-23 下載
S9014 - NPN 450 100 50 45 0.3 150 TO-92 下載
S9014 J6 NPN 350 100 50 45 0.3 150 SOT-23 下載
S9015 - PNP 450 -100 -50 -45 -1 100 TO-92
S9015 M6 PNP 350 -100 -50 -45 -1 100 SOT-23
S8050 - NPN 600 500 40 25 0.6 100 TO-92
S8050 J3Y NPN 350 500 40 25 0.6 100 SOT-23 下載
S8550 - PNP 350 -500 -40 -25 -0.6 100 TO-92
S8550 2TY PNP 350 -500 -40 -25 -0.6 100 SOT-23 下載
SS8050 - NPN 1000 1500 40 25 0.5 100 TO-92
SS8050 Y1 NPN 800 1500 40 25 0.5 100 SOT-23
SS8550 - PNP 1000 -1500 -40 -25 -1 100 TO-92
SS8550 Y2 PNP 800 -1500 -40 -25 -1 100 SOT-23 下載
MMBT3904 - NPN 600 200 60 40 0.3 250 TO-92
MMBT3904 1AM NPN 350 200 60 40 0.3 250 SOT-23
MMBT3906 - PNP 625 -200 -60 -40 -0.3 250 TO-92
MMBT3906 2A PNP 350 -200 -60 -40 -0.3 250 SOT-23
MMBT5401 - PNP 600 -600 -160 -150 -0.5 100 TO-92
MMBT5401 2L PNP 350 -600 -160 -150 -0.5 100 SOT-23 下載
MMBT5551 - NPN 600 600 180 180 0.2 100 TO-92
MMBT5551 G1 NPN 350 600 180 180 0.2 100 SOT-23 下載
MMBTA42 - NPN 625 500 300 300 0.5 50 TO-92
MMBTA42 1D NPN 350 500 300 300 0.5 50 SOT-23
MMBTA92 - PNP 600 -500 -300 -300 -0.5 50 TO-92
MMBTA92 2D PNP 350 -500 -300 -300 -0.5 50 SOT-23
MMBTA44 - NPN 600 300 500 500 35 50 TO-92
MMBTA44 3D NPN 350 300 500 500 35 50 SOT-23
MMBTA94 - PNP 600 -300 -400 -400 -205 50 TO-92
MMBTA94 4D PNP 350 -300 -400 -400 -205 50 SOT-23
丹東佑航電子有限公司  版權所有  |  遼ICP備19016403號-1
没有工具如何将自己玩到哭,下面一摸就出水是怎么回事,97色色,六月丁香婷婷色狠狠久久
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>